Selasa, 07 April 2015

Hari akhir


Hariakhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan di bumi ,dan hancurnya semesta alam .
Yang di tandai oleh tiupan trumpet ( sangkala ) oleh malaikat izrofil .
Kita wajib beriman pada hari akhir termasuk rukun iman yg ke 5. ( lima ) .
Dan jika kita Muslim kita hrs percaya pada hari akhir .
Dan jika tdk percaya hari akhir kita bisa di katakan kafir .
Di Surat Surat Al Qur'an terdapat beberapa Surat yg membicarakan tentang hari akhir : Al Qori'ah. Al waqiah. Al zalzalah dan sebagainya .
Kiamat terbagi menjadi kiamat ( sugro ) adalah berakhirnya seluruh kehidupan yg bernyawa atau meninggal dunia .
Kiamat ( kubro ) adalah hancurnya alam semesta beserta isinya ( makluknya ) Dan di mulai kehidupan akhirat .
Hari akhir juga memiliki tanda tanda kecil .
Hari akhir sdh dekat antara lain .
Miras merajalela , pembunuhan merajalela ,ilmu agama sdh tdk Di anggap penting .semua org menginginkan diri nya mati .byk terjadi gempa bumi .
Hari akhir juga memiliki tanda tanda besar .
Hari akhir sdh dekat antara lain .
Mata hari terbit dari barat.
Muncul nya hewan ajaib .
Muncul nya iman Mahdi .
Hancurnya ka'bah .
Lenyapnya Al Qur'an dari hati manusia dan mushaf.
8 .peristiwa setelah kiamat dan nama lainnya .
1 . Yaumul barzah adalah hari penantian seluruh umat manusia yg meninggal .
Yaitu menanti di bangkitkan manusia dari alam kubur,untuk menghadap kepada Allah .
Mempertanggung jawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia .
2 .yaumul Ba'as adalah : hari di bangkitkan manusia dari alam kubur .
3 .yaumul mahsyar adalah :
Di kumpul kan manusia setelah di bangkitkan dari alam kubur ,untuk menunggu pengadilan dari Allah swt .
4 .yaumul hisab adalah : hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia .
5 . Yaumul mizan adalah :
Penimbangan amal perbuatan manusia .
Setelah di perhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia .
6 . Syirot adalah jalur atau jalan penentu dari masing masing manusia setelah di hisab .
Dan di timbangkan amal baik buruknya .
Pada tahap manusia akan di tentukan masuk neraka atau masuk surga .
Hal ini tergantung amal baik dan amal buruk .
7 . Syafaat adalah : pertolongan yg di peroleh umat manusia yg beriman ,Islam ,dan insan .
Pertolongan tersebutberasal dari amal perbuatan yg baik ketika di dunia .
Bagi org yg beriman dan beramal sholeh kelak pada hari kiamat akan mendapat safaat .
Berupa kemudahan dan keringanan dari berbagai kesulitan yg di hadapi .
8 . Surga neraka adalah tempat pembalasan manusia .
Bagi yg beramal baik akan masuk surga .
Bagi yg beramal buruk akan masuk neraka .
Saya cukupkan sampai di sini uraian saya .
Mudah mudahan bermanfaat .
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang berkenan .
Wabillahi taufiq walhidayah .